Sopimusoikeus

Olemme keskittyneet erityisesti pk-yritysten sopimuksiin. Erään keskeisen tehtäväkentän muodostavat alihankintasopimukset isompien yritysten kanssa sekä pk-yritysten keskinäiset alihankinta- ja valmistussopimukset.

Isot yritykset haluavat tehdä sopimuksia pääsääntöisesti vain yhden yrityksen, eivät yhteenliittymän tai verkoston kanssa. Näin ollen joku verkoston yrityksistä joutuu ottamaan päävastuun sopimuksen toteuttamisesta ja kantamaan riskin siitä, jos toimitus ei ole sovitunlainen tai tapahdu oikeassa ajassa. Yritysten verkostoituessa keskenään ja jakamalla suunnittelua ja valmistusta keskenään tulisi näiden myös laatia keskinäiset sopimukset joissa sovitaan vastuista, velvollisuuksista ja riskien jaosta. Tämä on erityisesti päävastuun toimituksesta ottavan yrityksen etujen mukaista.

Sopimusta ei tarvita niinkään silloin, kun asiat menevät hyvin, vaan silloin kun kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan. Jos asioita ei ole sovittu riittävän tarkasti, riidan lopputulos voi olla hyvinkin yllättävä. Sopimusneuvotteluihin tulee valmistautua huolellisesti ja tutkia asian tausta. Varsinkin arvoltaan merkittävän sopimuksen laatimisessa tulisi käyttää asiantuntevaa oikeudellista neuvonantajaa.

Hoidamme yritysten sopimusneuvotteluja ja sopimusten laatimista sekä suomen että englannin kielellä mm. seuraavanlaisissa toimeksiannoissa:

  • Yritysten yleiset toimitus- ja sopimusehdot
  • Alihankintasopimukset
  • Leasing- ja vuokrasopimukset
  • Toimitus- ja jakelusopimukset
  • Osakassopimukset
  • Lisenssisopimukset
  • Yhteistyö- ja konsortiosopimukset
  • Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
  • Valmistussopimukset
  • Kiinteistöjen kauppa- ja vuokrasopimukset