Yhtiöoikeus

Hoidamme normaaleja yrityksen liiketoimintaan liittyviä yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja, kuten yritysten perustamiset, yhtiömuodon ja osakepääoman muutokset.

Yhtiöoikeudelliset kysymykset ovat usein keskeisessä asemassa suunniteltaessa ja toteutettaessa yrityskauppoja, yritysrakenteen muutoksia, rahoitus- ja muita yritysjärjestelyitä, pääomasijoituksia, kannustinjärjestelmiä, osakassopimuksia, yritysrakenteen muutoksia jne. Osakeyhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset ovat asioita, joista meillä on kokemusta ja vahvaa osaamista.

Avustamme osakassopimusten ja palkitsemisjärjestelmien laatimisessa, työsuhteisiin ja niiden päättämiseen liittyvissä asioissa sekä yritysten sukupolven vaihdostilanteissa tai myyntitilanteissa. Nämä asiat vaativat tarkkaa suunnittelua riippuen yrityksen toimialasta, omistusrakenteesta, yhtiömuodosta ja yrityksen koosta.

Toimimme tarvittaessa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen neuvontajana ns. retainer -pohjalta, mm. hallituksen työskentelyssä ja yhtiökokouksissa, jolloin pystymme paremmin perehtymään yhtiön toimintaan ja oikeudellisen avun tarpeeseen. Tämä myös säästää kuluja ja mahdollistaa tehokkaan oikeudellisten neuvojen antamisen nopeasti.